Akademik Personel
45 Department of Clinical Sciences
45 Department of Prosthodontics
45 Oral and Maxillofacial Surgery
45 Oral and Maxillofacial Radiology
45 Department of Orthodontics
45 Department of Periodontology
45 Department of Endodontics
45 Department of Pedodontics
45 Department of Restorative Dentistry
Ortodonti Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr.  Nurhat ÖZKALAYCI

Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Fethiye ÇAKMAK ÖZLÜ

Doç. Dr.  Nurhat ÖZKALAYCI

Dr. Öğretim Üyesi  Mehmet Savaş KAYASAN

Öğretim Elemanları

Arş. Görevlisi Orhan ÇİÇEK

Arş. Görevlisi Hande ERENER

Arş. Görevlisi Erdi İÇEN

Arş. Görevlisi Abdullah Bahadır AKÇA

Arş. Görevlisi Hatice ŞAHANOĞLU DEMİR

Arş Görevlisi Soner ARUSOĞLU

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin