Akademik Personel
45 Department of Clinical Sciences
45 Department of Prosthodontics
45 Oral and Maxillofacial Surgery
45 Oral and Maxillofacial Radiology
45 Department of Orthodontics
45 Department of Periodontology
45 Department of Endodontics
45 Department of Pedodontics
45 Department of Restorative Dentistry
Ortodonti Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkan V.

Yrd. Doç. Dr. Nurhat ÖZKALAYCI

Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Fethiye ÇAKMAK ÖZLÜ

Yrd. Doç. Dr. Nurhat ÖZKALAYCI

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Savaş KAYASAN

Öğretim Elemanları

Arş. Görevlisi Çağla BÖREKÇİ

Arş. Görevlisi Engin YILDIRAN

Arş. Görevlisi Hakan YILMAZ

Arş. Görevlisi Orhan ÇİÇEK

Arş. Görevlisi Ayla YILMAZ

Arş. Görevlisi Sevda TAHİNCİOĞLU

Arş. Görevlisi Hande ERENER

Arş. Görevlisi Erdi İÇEN

Arş. Görevlisi Abdullah Bahadır AKÇA

Arş. Görevlisi Hatice ŞAHANOĞLU

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin