Bölümler
27 Prosthodontics Department
27 Oral and Maxillofacial Surgery Department
27 Oral and Maxillofacial Radiology Department
27 Orthodontics Department
27 Pedodontics Department
27 Periodontology Department
27 Endodontics Department
27 Restorative Dentistry Department
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı

Ağız, diş, çene cerrahisi terimi, diş hekimliğinde özelleşmiş bir alandır; diş ve çene yapıları ile onların çevre dokularındaki hastalıkları tanıyan, tanımlayan ve medikal-cerrahi tedavilerini gerçekleştirmektedir.

Anabilim dalımız, 1 doçent, 3 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi ile hizmet vermektedir. Bölümümüzün bünyesinde 5 ünitli bir klinik ve 2 ünitli bir de lokal ameliyathane ve genel ameliyathane  bulunmaktadır.

Kliniğimizde her türlü yumuşak ve sert dokuyu ilgilendiren cerrahi operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Ağız Diş Çene Cerrahisi Bölümünde gerçekleştirilen tedavilerden bazıları şunlardır:

•Diş çekimi

•Gömülü dişlerin çekimi

•Ağız hastalıklarının tedavisi

•Kök ucu rezeksiyonu

•Implant uygulamaları

•Çene kırıklarının tedavisi

•Ortodontik cerrahi

•Maxiller sinüs ile ilgili operasyonlar

•Ağız ve çevre dokularının tümör ve tümör benzeri lezyonlarının tedavisi

•Tükrük bezi hastalıklarının tedavisi

•Çene-yüz ağrısı ve temporamandibular eklem bozukluklarının tedavisi

•Preprotetik (protez öncesi) cerrahi uygulamalar sonucu ağzın proteze hazırlanması

•Çene ve çevre dokularındaki kistlerin tedavisi

•Odontojenik enfeksiyonların (diş kökenli iltihapların) tedavisi

 

Ayrıca ortognatik cerrahi, distraksiyon osteogenezisi, geniş kist ve tümörlerin cerrahi tedavileri gibi genel anestezi gerektiren operasyonlar, BEÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin genel ameliyathane bölümünde uygulanmaktadır.

Ders Notları:

*Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Ders Notları

Anabilim Dalı Başkanı V.

Prof. Dr. Emre BODRUMLU

Akademik Personel

Doç. Dr. Mustafa Cenk DURMUŞLAR

Dr. Öğretim Üyesi Akif TÜRER

Dr. Öğretim Üyesi Uğur GÜLŞEN

Dr. Öğretim Üyesi Evşen ERTEM (Anestezi Uzmanı)

Dr. Öğretim Üyesi Abdulkareem ALMARRAWI

Dr. Öğretim Üyesi Tuğçe Berre KARÖZ

Arş. Gör. Serhat GÜVENÇ

Arş. Gör. Şant ALTUNKARA

Arş. Gör. Hüseyin GÜLCAN

Arş. Gör. Barış DEMİRTAŞ

Arş. Görevlisi Atakan KARAMAN

Arş. Görevlisi Osman GÖKTÜRK

Arş. Görevlisi Osman CİHAN

                               

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin