Bölümler
28 Prosthodontics Department
28 Oral and Maxillofacial Surgery Department
28 Oral and Maxillofacial Radiology Department
28 Orthodontics Department
28 Pedodontics Department
28 Periodontology Department
28 Endodontics Department
28 Restorative Dentistry Department
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, fakültemize başvuran hastalarımızı ilk olarak karşıladığımız; teşhis ve tedavi planlamalarının yapıldığı kliniktir.

Fakültemize gelen hastalarımız şikayetleri doğrultusunda tedavilerine başlanmadan önce Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi kliniğinde alanında uzman dişhekimi tarafından muayene edilerek gerek görüldüğü takdirde radyografları alınmak üzere radyoloji ünitesine yönlendirilirler.


İLK MUAYENE VE DOĞRU TEŞHİSİN ÖNEMİ

Başvuran hastaların ilk muayenelerinde öncelikle sistemik hastalıkları olup olmadığı ve sağlıklı bir anamnezi (tıbbi özgeçmişi) ve geçirdiği rahatsızlıkları öğrenilir.

Sistemik rahatsızlığı olan hastalarımızın tedavileri esnasında herhangi bir sağlık problemi ile karşılaşmamaları açısından ilk muayene ciddiye alınması gereken önemli bir konudur.

Bu muayene esnasında alınan bilgiler doğrultusunda hastalarımızın sağlık durumlarına uygun olarak tedavi planlaması ve kullanılacak ilaçlar seçilir.

Hastalarımıza öngörülen tedavi planlaması,çeşitliliği,avantaj ve dezavantajları detaylı olarak anlatılır.

Doğru teşhislere yönelten detaylı bir muayene ve tedavi planı yapılarak başlanan tedaviler başarı ile sonuçlandırılır ve uzun ömürlü olur; böylece sağlık, zaman ve ekonomik kayıplardan kaçınılmış olur.

Radyoloji kliniğinde çekilen radyografiler fakültemizdeki kliniklerde moniterize edilecek şekilde dijital ağ ve hasta takip programı mevcuttur.

Panoramik Film: Üst ve alt çenedeki dişler, komşu doku ve oluşumlar ile sinüslerin tek bir film üzerinde görüntülenebildiği film çekim tekniğidir.

Periapikal Film:Radyolojik görüntüsü alınan dişin birebir boyutuna en yakın ve detaylı görüntüsünün elde edildiği küçük film çeşitidir.

Bite-Wing Film (Isırtma radyografisi):Özellikle komşu dişler arasında oluşan arayüz çürüklerinin teşhisinde kullanılan görüntüleme yöntemidir.

 

Oklüzal Film: Dişlerin yatay yöndeki konumlarının tespiti, çene kemiği kontürlerinin incelenmesi veya tükürük bezi, kanallarının tetkikinde kullanılan görüntüleme tekniğidir.

El-Bilek Radyografisi: Ortodontik tedavi için başvuran çocuk hastaların kemik yaşının tespitinde kullanılan görüntüleme metotudur.

Sefalometrik Film: Özellikle ortodontik tedavi planlamasında; alt ve üst çenelerin ve dişlerin kafa tabanı ve diğer oluşumlarla ilişkisini gösteren görüntüleme tekniğidir.

TME Filmi: Temporamandibüler eklem (alt ve üst çenenin eklem yaptığı bölge) hareketleri ve buna bağlı sorunların tespiti için kullanılan görüntüleme metotudur.

MUAYENE OLURKEN VE RADYOGRAF ÇEKTİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Muayene esnasında;

Sorulan sorular doğru bir şekilde yanıtlanmalı, tedavi ve hasta sağlığını zora sokmamak için eksik bilgi verilmemelidir.

Radyoloji Kliniğinde;

Film çekiminden önce baş ve boyun bölgesindeki tüm metal takılar (gözlük, işitme cihazı, toka, küpe, hızma, piercing, kolye vb) çıkartılmalıdır.

Varsa hareketli protezler ağızdan çıkartılmalıdır.

HAMİLE veya HAMİLELİK ŞÜPHESİ OLDUĞU DURUMLAR

Dişhekimliğinde, özellikle fakültemizde kullanılan en son teknoloji ürünü radyografi cihazlarının yaydığı radyasyon miktarı çok düşük olup insan sağlığını tehdit edecek seviyede olmamasına karşın, özellikle hamileler ve hamilelik şüphesi olanlardan, acil tıbbi gereksinimler ve doktor talebi dışında radyografi alınmaz.

Gerekiyorsa ilgili personele başvurularak radyoloji kliniğine kurşun önlük giymeden girilmemelidir.

DİŞHEKİMLİĞİ RADYOLOJİSİNDE KULLANILAN

X-RAY (X IŞINLARI);

Bir panoramik radyografi çekimi esnasında alınan radyasyon miktarı; 4 saat bilgisayar karşısında oturmak ya da güneşli bir günde dışarıda dolaşmakla alınan radyasyon miktarına eşittir.

Bazı radyografilerin alınması esnasında giyilmesi gereken kurşun önlük diğer organ ve dokuların gereksiz X ışını alınımını engeller; bu önlem genel bir radyoloji kuralıdır.

 

Öğretim Üyeleri:

             

Dr. Öğretim Üyesi Murat İÇEN (Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Gediz GEDUK

Öğretim Elemanları

Arş. Gör. Çiğdem ŞEKER

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin