Fakültemiz
10 History
10 Mission & Vision
10
10
10 Infrastructure Resources
Tarihçe

13.02.2008 tarih 26786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/13232 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 20/03/2008 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısı ile 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Fakültemizde 1 bölüm ve 8 anabilim dalı kurulmuştur.

Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü:

– Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

– Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı

– Ortodonti Anabilim Dalı

– Pedodonti Anabilim Dalı

– Periodontoloji Anabilim Dalı

– Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

– Endodonti Anabilim Dalı

– Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ( Ağustos 2012 tarih itibarıyla

Restoratif Diş Tedavisi olarak ad değişikliği olmuştur.

Kurumumuzun adı, 11 Nisan 2012 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

 

2009 yılında Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlayan Fakültemiz 1 Profesör (Dekan)  7 yardımcı doçentle eğitime başlamış, 8 araştırma görevlisi de 2547 sayılı Yasanın 35.maddesi uyarınca Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde doktora eğitimi yapmak üzere görevlendirilmişlerdir.

2010 yılında Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda  bir Profesör ile 2547 sayılı yasa’nın 33.maddesi uyarınca Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ile Diş Hastalıkları ve Tedavisi ve  Anabilim Dalları’nda da birer Araştırma görevlisi görevlerine başlamıştır

2011 yılında Pedodonti, Periodontoloji, Ağız Diş Çene Cerrahisi, Endonti ve Protetetik Diş Tedavisi Anabilim Dalları’nda 6 yardımcı doçent ile bir araştırma görevlimiz Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde doktorasını tamamlayarak 07.02.2011 tarihinden itibaren Ortodonti Anabilim Dalı araştırma görevlisi kadrosunda, 05.10.2011 tarihinden itibaren de yardımcı doçent kadrosunda öğretim üyesi olarak görevine başlamıştır. Doktorasını bitiren diğer 1 araştırma görevlimiz ( Periodontoloji Anabilim Dalı) ise istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

2012 yılı’nda da Periodontoloji, Pedodonti, Ağız Diş Çene Radyolojisi,  Endodonti Anabilim Dallarında birer yardımcı doçent görevlerine başlamış ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalında bir doktora öğrencimiz 2012 yılında doktorasını bitirerek fakültemize dönmüş ve yardımcı Doçent olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca Endonti ve Protetetik Diş Tedavisi Anabilim Dalları’nda 4 adet Uzmanlık öğrencimiz  (DUS) görevlerine başlamışlardır.

2018 yılı itibariyle Fakültemiz akademik kadrosu 1 Profesör, 12 Doçent, 15 Dr. Öğr. Üyesi ve 49 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 77 akademik personelden oluşmaktadır. Ayrıca 1 Fakülte Sekreteri, 7 Bilgisayar İşletmeni, 1 tekniker ve 1 aşçı olmak üzere toplam 10 İdari Personel görev yapmaktadır.

Eğitim durumu;

Fakültemiz ilk öğrencilerini 2009-2010 Eğitim öğrenim döneminde kabul etmeye başlamıştır. 2009-ÖSYS kontenjanı 30 +1 olup 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında 30 öğrenci kayıt yaptırmış;

2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla da ÖSYS kontenjanı 30+1 olup 31 öğrenci kayıt yaptırmış;

2011-2012 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla da ÖSYS kontenjanı 35+1 olup 36 öğrenci kayıt yaptırmış;

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla da ÖSYS kontenjanı 45+2 olup 47 öğrenci kayıt yaptırmış;

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 62 öğrenci kayıt yaptırmış;

2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 59 öğrenci kayıt yaptırmış;

2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 75 öğrenci kayıt yaptırmış;

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 93 öğrenci kayıt yaptırmış;

2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 94 öğrenci kayıt yaptırmış;

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla 92 öğrenci kayıt yaptırmış;

olup toplam 413 öğrencimiz bulunmaktadır.

 Bu öğrencilerden 27 tanesi yabancı uyruklu  öğrenci statüsünde eğitim görmektedir.

Fakültemiz lisans eğitimi bir yıllık zorunlu hazırlık eğitimi hariç 5 yıldır. İlk üç yılda temel tıp ve diş hekimliği dersleri ile klinik öncesi eğitimi verilmektedir. 4. ve 5.sınıflarda ağırlıklı olarak diş hekimliği meslek dersleri ile birlikte klinik uygulama ve staj eğitimi verilmektedir.

2011 yılı itibariyle 5 yıllık eğitim programımız Bologna Anlaşması çerçevesinde AKTS kredileriyle uyumlu hale getirilmiştir.

Dekanlık binası içerisinde teorik derslerin verildiği 4 sınıfımız bulunmakta olup, bu dört sınıfta da sabit projeksiyon cihazı mevcuttur.  50 kişi kapasiteli 2 pre-klinik laboratuarı,  bir alçı laboratuarı, 20 kişi kapasiteli fantom laboratuarı ile 35 kişi kapasiteli bir tedavi laboratuarımız bulunmaktadır.

Fakültemizin Endodonti ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarının Gazi Üniversitesi ile ortak Doktora Eğitim programları bulunmaktadır.

Diş Hekimliğinde Uzmanlık (DUS) sınavı ilk kez 2012 Nisan ayında yapılmış ve Endodonti Anabilim dalına bir adet,  Protetik Diş Tedavisi Anabilim dalına 2 adet ( bir tanesi yabancı uyruk) kadro verilmiştir. Endodonti ve Protetik diş tedavisi Anabilim dallarına iki uzmanlık öğrencisi Temmuz 2012 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır.

Faaliyetlerimiz;

2011 Aralık ayı itibarıyla hazırlığı tamamlanan ve Fakültemiz adına ilk kez yapılacak olması ayrıcalığı olan 2013-2017 yıllarını kapsayan Stratejik Plan hazırlanmıştır.Öncelik öğrenci eğitimi olmak üzere tedavi hizmetleri ve bilimsel çalışmalar için gerekli olacak tüm gereksinimler göz önünde tutularak gerçekleşmesi mümkün olabilecek hedefler belirlenmiştir.

Üniversitemizin 20. yıl etkinlikleri kapsamında Fakültemizde Topluma Hizmet etkinliği adı altında TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu) işçilerinin genel ağız ve diş sağlığı taraması yapılmaya başlanmıştır. Şimdilik 275 maden işçisi üzerinde yapılan tarama Fakültemiz tarafından devam ettirilecektir.

Ankara’da 19.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresinde, bu yıl yedincisi düzenlenen Türk Diş Hekimliği Birliği tarafından yürütülen ve Dentsply tarafından desteklenen TDB/DENTSPLY Öğrenci Araştırma Programında Klinik Bilimleri kategorisinde Periodontoloji Dalında Diş Hekimliği Fakültesi 3.Sınıf öğrencimiz Danışman Hocasının gözetmenliği altında “Zonguldak’ta çalışan kömür işçilerinin periodontal risk değerlendirmesi” konulu araştırması ile katılmış ve bu yıl ilk defa verilen Mansiyon ödülünü kazanmıştır.

Şehit aileleri ile gazi ve yakınları Fakültemize davet edilerek diş tedavileri yapılmıştır.

Fakültemizden iki öğretim üyesi YÖK’ün desteği ile üç aylığına yurt dışı görevlendirmesine katılmıştır.

14.09.2012 tarih 28411 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile bünyesinde Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak faaliyete geçmiştir.

Her yıl Diş Hekimleri Günü olan 24 Kasıım da ''Geleneksel Beyaz Önlük Giyme” töreni kliniğe ilk kez çıkacak öğrencilerimizi onurlandırmak için yapılmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin